'mijn' methode

Iedere life coach heeft zijn/haar eigen methode, uiteraard. Gezien mijn achtergrond in de psychoanalyse, zal daar een en ander van terug te vinden zijn in de opbouw van mijn coaching relaties...

Gewoonlijk zie ik mijn cliënten eenmaal in de week, en dat voor een kortere of liefst langere periode: iets veranderen in je leven is niet in een twee drie te realiseren, en dus is het aangewezen daar de nodige tijd voor uit te trekken.

De life coaching sessie duurt ongeveer 40 minuten, en er wordt gesproken, face to face; ik laat de mensen zelf aan het woord en pik in waar nodig. Ik werk over het algemeen niet directief (zeg niet wat zou moeten of kunnen), en leg ook geen dwingende interpretaties op: ik gooi visjes, bij manier van spreken, en vraag dan of de cliënt iets kan doen met mijn zienswijze of niet.

Ik richt mijn aandacht op concrete veranderingen in het dagelijkse leven van mijn cliënten, als antwoord op hun vraag om een bepaald vervelende situatie te verbeteren of in ieder geval weg te werken, of als antwoord op hun vraag om iets wat wenselijk is, en niet aanwezig is, op te bouwen en te verwerven.

Het meest werkzame element in life coaching is de coaching relatie als dusdanig, waarbij de coach luistert en meevoelt, spiegelt en eventuele onzekerheden, twijfels, angsten, vooroordelen, ... opvangt, zodanig dat de cliënt er uiteindelijk ook mee om kan gaan: nieuw terrein betreden in je leven is niet zo eenvoudig als naar de winkel gaan om een nieuw hemd... Maar, ik ben als life coach behoorlijk empatisch (meevoelend), en heb al vele jaren ervaring.