ik ben ongelukkig

Als je ongelukkig bent, dan wil je daar zeker iets aan doen. De vraag is natuurlijk: ligt het aan iets/iemand in mijn omgeving, of zit het bij mij? De vraag is ook: zit ik een beetje in de put, of zie ik aan het einde van de tunnel helemaal geen licht meer? Een en ander is niet altijd even duidelijk.

Een life coach kan helpen de oorzaak van je ongelukkig zijn op te sporen, als dat nodig mocht zijn. Dikwijls is die oorzaak toch nog anders dan deze die je voor ogen had... maar eenmaal je duidelijk weet waarover het gaat, kan er iets aan gedaan worden - in de mate van het mogelijke.

Gelukkig zijn heeft veel te maken met je visie op de wereld en op jezelf, van de bril waardoor je kijkt en die je gevoelsmatig informatie geeft over hetgeen je waarneemt, die je interpretatie van een gebeurtenis kleurt of de bedoeling van een ander aan je openbaart, verdoezelt of vertekent. Mijn glas is nog half vol, of is al half leeg, bvb.

Eigen verlangens en behoeften zijn dikwijls bedolven onder waardeoordelen van andere mensen, onder denkbeeldan over wat mag en niet mag, kan en niet kan, te begeren is of te mijden. Ideeën van andere mensen komen niet altijd overeen met wat best bij jou past, zelfs niet als die komen van je ouders of een andere autoriteit.

Wat wil je zelf eigenlijk? Bijvoorbeeld heb je aspiraties omtrent wat meer vrije tijd, sociale contacten, een of andere creatieve bezigheid, en noem maar op, maar, maar en nog eens maar... Als je er niet in slaagt daar iets van te realiseren, dan mag je er zeker van zijn dat je daaronder zal lijden, mentaal en fysiek.