Coaching (Life-, Mindfulness-, ...)

is de vorm van begeleiding die erop gericht is mensen in positieve zin te veranderen, uitgaande van gezonde mensen en een geloof in de veranderingsmogelijkheden die liggen besloten in de blijvende wisselwerking tussen inzicht en gedrag.

Genezing is nadrukkelijk niet het doel en ziekte niet het uitgangspunt.

Coaching is geworteld in de positieve psychologie en moet niet verward worden met counseling of therapie, begeleidingsvormen die erop gericht zijn mentale blokkades of psychische stagnatie te verhelpen. Mentoraat en training zijn verwante begrippen, maar geen synoniemen.

Inzicht, zoals hiervoor genoemd, is een vorm van leren waarbinnen de coachee door het synthetiseren van eigen kennis, zo nodig aangevuld met kennis van de coach, bekwamer wordt in het bereiken van gestelde doelen. Inzicht is een vorm van leren die vrijwel direct automatiseert.

(Overgenomen uit Wikipedia).

Het beoefenen van Coaching activiteiten kan risico's met zich meebrengen. Het deelnemen aan de lessen is geheel voor eigen risico van de deelnemer. SysCa kan niet aansprakelijk gesteld worden voor mogelijke blessures, ongevallen, materiële schade of diefstal die al dan niet direct of indirect in verband gebracht kunnen worden met deelname aan de lessen en/of aawezigheid in de lessen.

Healing (MIR Methode, Reiki, Yoga, ...)
is een begrip uit de alternatieve sector.

Het is de bedoeling een (nieuw) evenwicht te vinden tussen de verschillende aspecten van jezelf.

Het betekent: "Heel worden", in balans met jezelf, je omgeving en het heelal. Het welzijn van de cliënt wordt bevorderd doordat hij/zij kan putten uit de energie die iedereen ter beschikking staat, maar waar niet iedereen weet van heeft.

Het is de bedoeling hier duidelijk te stellen dat mensen die ziek zijn niet bij een life coach / healer moeten gaan, maar naar de 'medische sector'.

Het beoefenen van Healing activiteiten kan risico's met zich meebrengen. Het deelnemen aan de lessen is geheel voor eigen risico van de deelnemer. SysCa kan niet aansprakelijk gesteld worden voor mogelijke blessures, ongevallen, materiële schade of diefstal die al dan niet direct of indirect in verband gebracht kunnen worden met deelname aan de lessen en/of aawezigheid in de lessen.

Yoga

Het beoefenen van sportieve activiteiten kan risico's met zich meebrengen. Het deelnemen aan de lessen is geheel voor eigen risico van de deelnemer. SysCa kan niet aansprakelijk gesteld worden voor mogelijke blessures, ongevallen, materiële schade of diefstal die al dan niet direct of indirect in verband gebracht kunnen worden met deelname aan de lessen en/of aawezigheid in de lessen.