MINDFULNESS Coach

John Sys John

Geef depressie/burn-out
geen kans (meer)

Mindfulness is tegenwoordig in. Ik las onlangs in Knack dat Mindfulness levens kan redden, met daarbij de verklaring dat ‘Werken aan je mentale hygiëne is zoals je auto op tijd laten smeren’ (Knack 19/4/17). Mooi. En, in Trends van 13/4/17: ‘Mindfulness doe je voor de hele samenleving’.

Depressief
Als mindfulness coach vind ik het natuurlijk heel goed dat er veel over geschreven wordt! Maar, wat is mindfulness nu eigenlijk? Zweverig zitten mediteren, denken veel mensen. Mediteren, ja, maar zweverig is het helemaal niet. Het is een wetenschappelijk onderbouwd systeem om aandacht te leren hebben voor jezelf in het hier en nu, zonder te oordelen of jezelf te veroordelen, zodat je bewuster kunt kiezen voor de weg die je vanaf hier wilt inslaan.
Je leert systematisch af om te piekeren over de fouten die je in het verleden al dan niet hebt gemaakt, of over alle mogelijke tegenslagen die je nog zouden kunnen te wachten staan in de toekomst.
Je leert omgaan met stress (MBSR: op Mindfulness geBaseerde Stress Reductie) als deze zich voordoet, en wat je best kan doen om Chronische Stress te voorkomen. De mogelijkheid bestaat dat je met een zware last op je schouders rondloopt - en daar ook helemaal niets kunt aan doen. Een niet (meer) te behandelen ziekte bijvoorbeeld, of chronische pijn... of als je een traumatische gebeurtenis moet verwerken. Als er niets aan te doen is, helpt mindfulness dan? Ja, het helpt!
Veel hangt namelijk af van de manier waarop je de dingen waarneemt en/of ondergaat. Als je voortdurend ‘in je lijden’ zit, blijft er niet veel meer over om van te genieten. Als je er in slaagt om regelmatig aanwezig te zijn in hetgeen nog héél is, dan wordt het lijden kleiner en het genieten van jezelf en de ander groter.
Met MBSR leer je aanvaarden wat er toch al is, zodat je niet al je energie kwijt speelt aan afweer (die toch niet helpt). Vooral: kun je op den duur je lijden regelmatig voor eventjes ‘vergeten’...

burn-out
De mogelijkheid bestaat echter ook dat je met een zware last op je schouders rond loopt die je gewoon (af en toe) eens kunt neerzetten. Maar, omdat je dat niet gewoon bent, of niet in de gaten hebt, doe je dat niet, of niet genoeg - en dan krijg je depressie of burn-out. We gebruiken daarvoor MBCT (op Mindfulness geBaseerde Cognitieve Therapie).
Het is niet de bedoeling om mensen die echt depressief zijn er weer bovenop te helpen; het is echter wel de bedoeling om niet in de put te geraken, of om er achteraf niet meer terug in te vallen...
We hechten veel belang aan het verschijnsel STRESS, wat het juist is, en wat het allemaal met je lichaam doet als je er te veel en te lang aan blootgesteld bent. Telkens wordt er aan de hand van ppt-projectie een aspect van behandeld, met daaropvolgend een reeks aangepaste oefeningen: ontspanning, meditatie, ademfocus, drie minuten rust, etc.

depressie
We bespreken ook altijd wat de oefening doet met je lichaam, je gedachten en je gevoel, zodanig dat iedereen die dat wil de nodige feedback krijgt, en uiteraard ook geeft aan de ander. Op die manier is Mindfulness dan goed voor de hele samenleving...