www.SysCa.be

Conceptual Art .Sys

largo

Boek3 2016, pp 1 - 5


in den beginne was er niets: p 1a

Enfin, toch niets waar we van weten. Ook nu niet.
In den Beginne

Discours: ik probeer bij dezen de betekenis van de woorden los te laten en naar de dingen te kijken als was het de eerste keer dat ik er naar kijk...

Tao Te Tjing 4: ...wiens kind het is, dat weet ik niet.


landing van de sequenser: p 1b

Heden ten dage geplaatst te Sint-Martens-Latem België.
de Sequenser

De eerste resultaten zijn ondertussen al binnen, en enige beweging is duidelijk te zien op de beelden, wat duidt op een in beweging zijnde atmosfeer, en/of op zelfstandig bewegende objecten of op een combinatie van beide.


materie heeft zin: p 2a

Bruikbaarheid ontstaat waar niets is. Tao Te Tjing 11
materie heeft zin

Hierbij wordt verwezen naar de Tao Te Tjing, de weg die bewandeld wordt om een goed leven te leiden. We hebben die gevonden op een site www.tekensvanleven.nl, zeer de moeite waard, en een troost voor wie de tocht onderneemt!


we vinden een artefact: p 2b

Grondcirkel met symbolische weergave van het fenomeen
artefact

De waarschijnlijkheid dat hier iets levends aanwezig zou kunnen zijn is nu groter, omdat er in de waargenomen onbeweeglijkheid toch plots een voorwerp te voorschijn komt.


Kijk er naar, en je ziet niets: p 3a

Eeuwig beweegt het onbenoembare voort; Tao Te Tsjing 14
Kijk er naar

Discours met woorden, wordt voorafgegaan door de sequens van beelden, wordt voorafgegaan door de reeks bewegingen geregistreerd in de buitenwereld en opgeslagen en ge-her-constitueerd in de binnenwereld.


heilige boom: p 3b

De volgende dagen brengt misschien klaarheid
heilige boom

Er zal geen twijfel meer bestaan aan de aanwezigheid van levende objecten/wezens te St-Martens-Latem getuige de beelden hierboven en hiernaast.


weinig wordt veel: p4a

Veel wordt verwarring; Tao Te Tsjing 22
weinig wordt veel

In tweede instantie hebben voorrangsregels enkel zin binnen het discours van de symbolische orde. Buiten de symbolische orde geldt de wet van de sterkste.


beleefdheidsregels: p 4b

voor zich verplaatsende objecten
beleefdheidsregels

Een verhaal met verschillende symbolen en aanverwante rituelen; waarschijnlijk zoals overal in ons privé heelal; blijkbaar is er niet aan te ontsnappen, niet in St-Maartens-Latem en ook niet in Deurle.


omdat het oneindig groot is: p5a

stroomt het oneindig ver en weer terug - de Tao is groot; Tao Te Tsjing 25
oneindig groot

Om even terug te komen op het zwart gat van pag 4: in het heelal wordt alles qua grootte en gewicht gerefereerd aan de aardse normen en aan kenmerken van het licht...


een oog, duidelijk: p 5b

Met reflectie op een glad nat oppervlak. Waar zit de pupil?
een oog

De objecten hebben niet alleen een pupil in hun oog, maar ook nog eens twee ogen in hun pupil!