www.SysCa.be

Conceptual Art .Sys

virgo

Boek5 2018, pp 30-39


in memoriam ikarus en de lauwering van caesar: p30-31

We besteden even wat aandacht aan de geschiedenis

p30-31

Ikarus heeft zijn vleugels verbrand en ligt op de grond; de toeter toetert vaarwel. Caesar schrijft een brief naar zijn lief, terwijl hij nog gekroond is met lauwrierblaren.


Tweede brief, na de val, en, tweemaal nadenken! p32-33

Hoe het allemaal zijn beloop heeft, nietwaar
p32-33

Juul, eerst heerst hij, en dan heeft hij het zitten. Toch wel een onderwerp om even over na te denken met zijn twee├źn, ook als is het dezelfde persoon.


adam, statig. adam, liggend: p34-35

Hij staat in de kerk, zijn uitvinder, en ligt dan in de academie, ter studie.

p34-35

De vijgeblaren zijn toegevoegd ter lering van de leerlingen die nog niet in staat zijn te vatten wat er eventueel onder zou kunnen zitten, ook ter stimulering of -atie.


nadenken en uitbenen (1e deel): p36-37

Hij zit nu in een oude veevoerfabriek en daarna naast een skelet en voor een vijgenblad

p36-37

Je bent alleen, en vraagt je af hoe er een madam zou kunnen bijkomen. Je zult uiteraard een stuk van je lijf moeten afstaan om er aan te geraken, in dit geval een rib.


Adam, studie, deel 2 en 3: p38-39

De opzichter ziet toe, dus, en Adam ligt er

p38-39

We hebben er alle elementen aan toegevoegd die nodig zijn om er alles duidelijk te kunnen interpreteren, zonder twijfels of ondubbelzinnigheden.