Veel mensen zijn het niet meer gewend om hun lichaam te voelen. Sommigen hebben hun gevoelens volledig uitgeschakeld, en een dikke muur om zich heen gebouwd. Het grote misverstand is dat dit “prettig” lijkt en als “veilig” ervaren wordt, terwijl er geen grotere dwaling denkbaar is. Ons gevoel is onze bron van begrip, vreugde en betekenis. Het vormt de verbinding met onze ziel en de weg naar vrijheid en liefde. Zonder ons gevoel is er uiteraard ook geen emotionele pijn, maar wat er wel is dat is onbegrip, desinteresse,
vreugdeloosheid en stilstand in je ontwikkeling met als gevolg lichamelijke klachten.

REIKI brengt je terug in contact met je lichaam en je gevoel, dus met jezelf.